Szkolenia z I pomocy

Każdy Nasz kurs pierwszej pomocy łączy ze sobą część teoretyczną, ćwiczenia praktyczne oraz projekcje multimedialne, gdzie kursanci oglądają profesjonalnie przygotowane filmy pokazowe z pierwszej pomocy. W czasie szkoleń dostępne są profesjonalne fantomy oraz sprzęt reanimacyjny. Czas zajęć ustalany jest indywidualnie i zależy m.in. od liczebności grupy oraz rozpiętości omawianego materiału. Program szkolenia jest ukierunkowany przede wszystkim na praktyczną naukę pierwszej pomocy, każdy z kursantów nie tylko wysłucha wykładu i zobaczy pokaz, ale również sam wykona prezentowane ćwiczenia.

Program szkolenia:

Definicja i cel udzielania pierwszej pomocy.

Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu.

Najważniejsze czynności w zakresie pomocy przedmedycznej, w tym: ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca wypadku, ocena poszkodowanego i kontrola czynności życiowych, wezwanie pomocy, opanowanie krwotoków, ułożenie poszkodowanego w odpowiedniej pozycji, resuscytacja krążeniowo – oddechowa, postępowanie przeciwwstrząsowe.

Zasady postępowania w razie: omdlenia, porażenia prądem elektrycznym, zaburzenia oddychania, ataku padaczki, zawału, wstrząsu, krwotoku, zranienia, zwichnięcia, złamania kończyny, oparzenia termicznego.

Zagrożenia dla ratownika wynikające z udzielania pierwszej pomocy.