Ocena ryzyka zawodowego

Zgodnie z Kodeksem Pracy pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. Pracodawca poza wykonaniem oceny ma również obowiązek poinformowania pracowników o ryzyku na jakie są narażeni. Podstawowym celem oceny ryzyka zawodowego jest zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Ocena ryzyka zawodowego pomaga ograniczyć negatywne skutki oddziaływania zagrożeń na ludzi i środowisko w związku z wykonywaną pracą. Przyczynia się również do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa i jego prawidłowego funkcjonowania. W ramach świadczonych usług oferujemy Państwu sporządzenie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy występujących w Państwa firmie.