Usługi PPOŻ

Na pracodawcy i właścicielu obiektu spoczywają obowiązki zapewnienia ochrony przeciwpożarowej. Doradzamy w zakresie wymogów p.poż. oraz wykonujemy niezbędne nakazane prawem usługi:

∙ opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków i obiektów budowlanych,

∙ przegląd p.poż. wraz ze sporządzaniem protokołów stanu bezpieczeństwa pożarowego,

∙ szkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

∙ organizowanie i prowadzenie próbnych ewakuacji,

∙ wyposażenie nadzorowanych obiektów w: wykazy telefonów alarmowych, znaki bezpieczeństwa dotyczące ewakuacji, znaki bezpieczeństwa dotyczące ochrony p.poż., pożarnicze tablice informacyjne, podręczny sprzęt gaśniczy,

∙ udzielanie porad i opiniowanie wszystkich zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową.