Nadzór BHP

Proponujemy Państwu kompleksową obsługę BHP małych i dużych przedsiębiorstw. W ramach podpisanej umowy zapewniamy stały nadzór w ramach wykonywania zadań służby BHP, doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad BHP świadczenie wszystkich usług: szkolenia wstępne i okresowe, opracowanie oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk, instrukcje BHP, wyjaśnianie przyczyn i okoliczności wypadków, prowadzenie rejestru wypadków, przeprowadzenie kompleksowych kontroli warunków BHP w pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z przekazaniem wniosków profilaktycznych mających na celu likwidację stwierdzonych braków, nieprawidłowości i zagrożeń.Istnieje również możliwość stałej współpracy w obrębie samych szkoleń i pojedynczych usług.