Oferta

Kompleksowa obsługa i nadzór firm – Outsourcing, Szkolenia BHP, P.POŻ, Pierwsza Pomoc, Audyty BHP i P.POŻ, Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, Ochrona przeciwpożarowa, Doradztwo i obsługa z zakresu kadr, E – learning

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109 poz. 704 z późn. zm.),
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy.

Szkolenia BHP, P.POŻ, Pierwsza Pomoc

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Audyty BHP i P.POŻ

PN-EN-18004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
PN-EN-18011 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy

PN-EN-18002 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy; ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.

Opracowanie instrukcji BHP do maszyn i urządzeń

Dyrektywa 2006/42/WE zwana „maszynową”.

Dokumentacja powypadkowa

Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673 ze zm.).

Ochrona przeciwpożarowa

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.).

 

Merytoryczna pomoc w wykonaniu nakazów i decyzji wydawanych przez organy kontrolne w zakresie BHP

 

Wdrażanie Systemu HACCP; GHP/GMP

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (art. 10 ust. 3, art. 28 ust. 2, art. 30, art. 36 ust. 6 i art. 48 ust. 1 w zakresie dotyczącym systemu HACCP) obowiązuje od dnia 1 stycznia 2004 r.
Dz. U. Nr 171, poz.1225/2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia
WE Dz. U. Nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych

 

Doradztwo i obsługa z zakresu kadr

 

E – learning