Dofinansowanie z ZUS na BHP

DOTACJE z ZUS dla pracodawców zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Dotacje z ZUS na BHP mają na celu realizację przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zadań określonych w ustawie o ubezpieczeniu społecznym. Jednym z tych zadań jest prewencja wypadkowa, dlatego aby otrzymać dofinansowanie ZUS na BHP inwestycja musi spełniać określone kryteria do wsparcia. Po pierwsze należy pamiętać, że dofinansowane będą tylko rozwiązania służące poprawie bezpieczeństwa pracy. W dodatku subwencja zostanie przyznana jedynie, gdy inwestycja należy do jednej z poniższych kategorii, które zostały przewidziane do udzielenia dotacji na BHP.
Program jest zaadresowany do wszystkich płatników składek, ze szczególnym uwzględnieniem sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Poziom dofinansowania został zróżnicowany ze względu na wielkość podmiotu, mierzony liczbą zatrudnionych pracowników.
Działania w projektach inwestycyjnych, na które można otrzymać dotację to modernizacja linii technologicznej mająca celu poprawę bezpieczeństwa pracy oraz zakup oraz montaż urządzeń i elementów poprawiających bezpieczeństwo pracy:

1. osłon do niebezpiecznych stref maszyn
2. optoelektrycznych urządzeń ochronnych (kurtyn świetlnych, skanerów laserowych)
3. przyrządów ochronnych czułych na nacisk (mat, podłóg, obrzeży, krawędzi)
4. elementów systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa (urządzeń sterujących, blokujących i zezwalających, wyłączników krańcowych lub wyłączania awaryjnego)
5. kabin i obudów dźwiękoizolacyjnych lub dźwiękochłonno-izolacyjnych obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem optycznym, hałasem oraz polami elektromagnetycznymi
6. wyrobów BHP przeciw-drganiowych (wibroizolatorów, amortyzatorów, neutralizatorów elektryczności statycznej)
7. urządzeń oczyszczających powietrze (filtrów, filtropochłaniaczy)
8. systemów i elementów wentylacji nawiewnej oraz miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej (obudowy, okapy, ssawki)
9. instalacji elementów wentylacji ogólnej nawiewno-wywiewnej
10. urządzeń BHP służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości (podestów, platform, podnośników)
11. dofinansowanie maszyn służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo – szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem ciężkich ładunków
12. dofinansowanie urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne
13. dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne
14. dotacje na środki ochrony indywidualnej pracownika

Poprawa BHP w projektach doradczych, na którą można otrzymać dofinansowanie ZUS:

1. Przeprowadzenie identyfikacji zagrożeń w miejscy pracy oraz ocena ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami.
2. Wykonanie pomiarów stężeń i natężeń szkodliwych czynników, występujących w miejscu pracy, takich jak:
– czynniki fizyczne (hałas, ogólne i miejscowe drgania, pole i promieniowanie elektromagnetyczne, promieniowanie optyczne, mikroklimat)
– czynniki chemiczne i pyły
– czynniki uciążliwe (oświetlenie, nadmierne obciążenie wysiłkiem fizycznym)
– czynniki biologiczne
3. Dokonanie doboru środków ochrony indywidualnej do zidentyfikowanych zagrożeń.
4. Przeprowadzenie analizy BHP i oceny ergonomiczności miejsc pracy.
5. Wykonanie oceny bezpieczeństwa maszyn i instalacji technicznych.
6. Opracowanie projektów technicznych środków ochrony zbiorowej lub instalacji innego sprzętu ochronnego na stanowiskach pracy.

 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO ILOŚĆ PRACOWNIKÓW POZIOM DOTACJI MAKSYMALNA KWOTA DOTACJI
DORADZTWO INWESTYCJE ŁĄCZNIE
Mikro 1– 9 90% 40.000 zł 100.000 zł 140.000 zł
Małe 10 – 49 80% 60.000 zł 150.000 zł 210.000 zł
Średnie 50 – 249 60% 80.000 zł 260.000 zł 340.000 zł
Duże 250 i więcej 20% 100.000 zł 400.000 zł 500.000 zł

 

OSOBY ZAINTERESOWANE WSPARCIEM W UZYSKANIU DOTACJI MOGĄ SIĘ KONTAKTOWAĆ Z

Wioletą Ślugaj – 506-251-555; Esterą Grabowską – 722-369-969

lub za pomocą poczty elektronicznej bhp-wegaan@wp.pl