Darmowe szkolenia zawodowe

Darmowe szkolenia zawodowe na:

 • OPERATORA WALCA DROGOWEGO
 • OPERATORA KOPARKI JEDNONACZYNIOWEJ III KLASY
 • OPERATORA MASZYN DO ROZKŁADANIA MIESZANEK BITUMICZNYCH
 • OPERATORA ZESPOŁÓW MASZYN DO PRODUKCJI MIESZANEK BITUMICZNYCH
 • OPERATORA ZESPOŁÓW MASZYN DO PRODUKCJI MIESZANEK BETONOWYCH

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorstw które:

 • prowadzą działalności w branży budowlanej,
 • posiadają statusu mikro lub małego przedsiębiorstwa
 • posiadają zarejestrowane oddziały bądź siedziby na terenie województwa wielkopolskiego,
 • nie znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.

Posiadają pracowników:

 • wiek powyżej 50 lat,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • zamieszkanie w woj. wielkopolskim,
 • posiadanie wykształcenia co najwyżej średniego,
 • dobry stan zdrowia.

Metodologia nauczania oparta będzie o zajęcia teoretyczne – wykłady audytoryjne, dyskusje, analizy przypadków, prezentacje multimedialne. Zajęcia teoretyczne obejmują 116 godzin szkoleniowych. Zajęcia praktyczne – obejmują 60 godzin na sprzęcie którego dotyczą wymagane uprawnienia. Całkowity czas trwania szkoleń zawodowych – 176 godzin (co najmniej 22 dni robocze). Na zakończenie kursu Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego przeprowadzi egzamin zewnętrzny. Po jego zdaniu uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający zdobycie uprawnień operatora maszyn budowlanych.
ORGANIZATOR SZKOLENIA ZAPEWNI UCZESTNIKOM:

 • wykwalifikowaną kadrę trenerską,
 • profesjonalne materiały szkoleniowe,
 • odpowiednio wyposażone sale wykładowe/poligon do zajęć praktycznych,
 • ubezpieczenie uczestników szkoleń,
 • badania lekarskie,
 • pełne wyżywienie,
 • egzamin końcowy.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 • uzyskanie certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje wydanego przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego,
 • zdobycie nowych umiejętności,
 • podniesienie kwalifikacji zawodowych osób zatrudnionych w budownictwie,
 • posiadanie przez pracodawców wykwalifikowanej kadry pracowniczej, wzrost efektywności pracy oraz zaangażowania pracowników.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, udział w szkoleniu jest całkowicie darmowy!

Wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny 506 251 555 lub 722 369 969
bądź e-mailowy bhp-wegaan@wp.pl